www.smcentrumwola.pl
Oferta pracy - ADMINISTRATOR 202101 PDF Drukuj

Zatrudnimy administratora


ADMINISTRATOR

Twój zakres obowiązków:
- przeprowadzanie szczegółowych przeglądów nieruchomości, pod kątem utrzymania porządku i prawidłowego stanu technicznego w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz terenów zewnętrznych,
-  zgłaszanie usterek i konieczności wykonania niezbędnych robót w zasobach spółdzielni,
- szybkie reagowanie na bieżące potrzeby,
- obsługa lokatorów w sprawach dotyczących eksploatacji lokali,
- terminowe udzielanie odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez mieszkańców,
- udział w przeglądach budynków, w komisjach wprowadzania i odbioru robót,
- bieżące rozliczanie faktur,
- współpraca z innymi działami w Spółdzielni oraz dbanie o prawidłowy przepływ informacji,
-  prace biurowe wykonywane w ramach czynności administracyjnych,
- kontakty z podmiotami zewnętrznymi.


Wymagania:
- wykształcenie min. średnie kierunkowe,
- minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- dobra umiejętność pracy na komputerze min. w zakresie obsługi MS Office,
- odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista w bieżącej pracy związanej z obsługą mieszkańców,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres,
- zdolności analityczne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „CENTRUM-WOLA” 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 11, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty prosimy przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM-WOLA” 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 11 lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM-WOLA” z siedzibą w Warszawie (01-232) przy ul. Siedmiogrodzkiej 11. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 
Ogłoszenie o pracy biura PDF Drukuj

KOMUNIKAT

W związku z epidemią KORONAWIRUSA

od 1 czerwca 2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM-WOLA”
DO ODWOŁANIA PRACUJE W OGRANICZONYM ZAKRESIE
W GODZINACH:
poniedziałek i czwartek 900-1730, wtorek i środa 800-1600, piątek 800-1500

Kontakty osobiste prosimy wyeliminować do niezbędnego minimum.

Przy drzwiach wejściowych spółdzielni jest skrzynka na Państwa pisma
(prosimy o podanie nr telefonu i maila w celu łatwiejszego kontaktu)

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie: 22 632 27 50
lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
(alarmowe numery telefonów są umieszczone w gablotach na każdej klatce)

 
KONTAKT PDF Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum – Wola”
ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa
NIP: 525-001-14-96 REGON: 011552834
KRS: 0000074655
e–mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Godziny pracy:
poniedziałek i czwartek: 9.00-17.30
wtorek i środa: 8.00-16.00
piątek: 8.00-15.00


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki i czwartki: 14.00-17.00
środy: dni bez przyjęć interesantów
wtorki i piątki: 9.00-12.00


Centrala:
22 632 27 50    22 632 97 63    22 632 85 53    22 632 89 56

wew. 11                      sekretariat Zarządu

wew. 22                      administrator

wew. 14                      dział członkowsko - organizacyjny, ochrona danych osobowych

wew. 15                      dział rozliczeń opłat i windykacji lokali mieszkalnych     

wew. 13, 16, 17, 21    dział techniczny i eksploatacji zasobów

wew. 18                      dział rozliczeń finansowych i kadr                                                  

wew. 20                      dział rozliczeń i windykacji lokali użytkowych


Fax:
22 632 37 61

 

Informujemy Państwa, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum – Wola” z siedzibą w Warszawie (01-232) przy ul. Siedmiogrodzkiej 11 jest administratorem danych osobowych osób kontaktujących się poprzez numery telefonów centrali telefonicznej w Spółdzielni.

Administrator danych przetwarza informacje w postaci nagrań rozmów telefonicznych przychodzących w celach bezpieczeństwa dla uniknięcia sytuacji konfliktowych dotyczących treści informacji udzielanych przez telefon i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania nagrań telefonicznych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania rozmów przechowywane są przez okres 14 dni i po tym czasie podlegają zniszczeniu lub zachowaniu w przypadku konieczności utrwalenia dowodu do obrony roszczeń.

Administrator danych może udostępniać nagrania telefoniczne osobom do tego upoważnionym, firmie, z którą ma zawartą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych lub w przypadku, gdy nagranie stanowi dowód w postępowaniu, również odpowiednim organom państwowym.

Każdy, kto nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej ma prawo do wyboru innej formy kontaktu ze Spółdzielnią.

 

 

KONTO CZYNSZOWE - BANK PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa

62 1020 1156 0000 7802 0006 3792

Informujemy, że od dnia 1.01.2014r. opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi wnoszona jest łącznie z opłatą za użytkowanie lokalu.


KONTO DLA LOKALI UŻYTKOWYCH - Santander Bank Polska S.A.

96 1090 2590 0000 0001 4275 7534