PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCI PDF Drukuj

 

Wniosek o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego - pobierz

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - pobierz

Wyodrębnienie lokalu_oświadczenie ws. dodatkowego pomieszczenia - pobierz

Ustanowienie odrębnej własności lokali dane do notariusza - pobierzSpółdzielnia podjęła czynności związane z przygotowaniem nieruchomości  należących  do  S.M. „Centrum Wola” do dokonywania wyodrębnień z nich lokali mieszkalnych .

Uchwałami Zarządu grunty należące do Spółdzielni zostały podzielone na nieruchomości następująco:


Działka nr ewid.  67   -   Płocka 10, Płocka 12, Płocka 14, Skierniewicka 15, Skierniewicka 17, Skierniewicka 19

(uchwała nr 215/2004 z 31.03.2004 r. )

Działka nr ewid.  48/6 -   Płocka 4, Płocka 8, Skierniewicka 1/7, Skierniewicka 13

(uchwała nr 296/2004 z 07.10.2004 r. )

Działka nr ewid.  48/7  -  Kasprzaka 24A

(uchwała nr 315/2004 z 25.11.2004 r.)

Działka nr ewid.  25/6  -  Wolska 69

(uchwała nr 60/2005 z 06.06.2005 r.)

Działka  nr ewid.  25/4  -  Wolska 75

(uchwała nr 61/2005 z 06.06.2005 r.)

Działka  nr ewid.  25/2  -   Wolska 81

(uchwała nr 62/2005 z 06.06.2005 r.)

Działka  nr ewid.  30/5  -  Ludwiki 3A

(uchwała nr 39/2003 z 21.02.2003 r.)

Działka  nr ewid.  30/6   -  Ludwiki 1B

(uchwała nr 21/2005 z 05.04.2005 r.)

Działka  nr ewid.  30/4   -  Ludwiki 5A

(uchwała nr 312/2004 z 03.11.2004 r.)

Działka  nr ewid  38 i 39 -  Ludwiki 4

(uchwała nr 236/2004 z 23.04.2004 r.)


Pierwsze lokale zostały przekształcone w  odrębną własność w grudniu 2004 r.

Z ogólnej liczby 1449 lokali mieszkalnych i 36 lokali użytkowych na dzień 31.12.2021r. przekształcono w odrębną własność 884 lokali mieszkalnych i użytkowych, co stanowi 59% zasobów Spółdzielni.

Umowę przeniesienia własności lokalu zawiera się na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Wzór wniosku, który należy złożyć, znajduje się powyżej. Do wniosku należy wypełnić również druk zawierający dane osobowe dla notariusza w celu uzupełnienia treści aktu notarialnego oraz oświadczenie o korzystaniu z dodatkowego pomieszczenia, np. komórka, piwnica.

Opłaty związane z przekształceniem lokalu  tj opłata za ogół czynności notarialnych oraz opłata sądowa za założenie księgi wieczystej i dokonanie w niej wpisów obciążają osobę na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności  i w 2022r. mieszczą się w kwocie ok. 1800 zł.

Szczegółowe informacje na temat przekształceń lokali w odrębną własność  udzielane są w dziale członkowskim telefonicznie – nr  wewn. 14.

 

Uwaga: w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących przekształcenia gruntów wykorzystywanych na cele mieszkalne będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym w prawo własności tych gruntów, realizacja wniosków o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego w prawo własności lokalu może być opóźniona. Wynika to z faktu opóźnień w wydawaniu zaświadczeń potwierdzających prawo własności gruntów Spółdzielni przez Miasto Stołeczne Warszawa lub długiego oczekiwania na dokonanie przez Sąd stosownych zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Spółdzielni.