NASZA HISTORIA PDF Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum – Wola” powstała w wyniku podziału Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Starówka” w kwietniu 1992r.

W pierwszych latach po usamodzielnieniu Spółdzielnia uregulowała stan prawny posiadanych gruntów i budynków.
W latach 1998 – 2002 Spółdzielnia realizując zadania inwestycyjne wybudowała 3 budynki zlokalizowane przy ulicach: Ludwiki 4, Ludwiki 3a i Kasprzaka 24a.

Zasoby Spółdzielni znajdują się w centralnej części dzielnicy Wola. Pierwsza zwarta część osiedla znajduje się pomiędzy ulicami: Skierniewicką, Kasprzaka, Płocką i Wolską, druga przy ul. Wolskiej 69 -81, a trzecia część przy ul. Ludwiki. Ogółem Spółdzielnia zarządza 18 budynkami mieszkalnymi, 2 pawilonami użytkowymi, na które składa się 1449 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 72 257,39 m2 i 38 lokali użytkowych o powierzchni 6 463,08 m2. Spółdzielnia jest współwłaścicielem gruntów o łącznej powierzchni 49.323 mkw., użytkownikiem wieczystym gruntów o łącznej powierzchni 9.699 mkw.

Spółdzielnia mając uregulowany stan prawny swoich nieruchomości w 2001r. przystąpiła do przygotowań dla przewłaszczenia lokali mieszkalnych na rzecz swoich członków. Obecnie w Spółdzielni zostało przewłaszczonych 986 lokali mieszkalnych i użytkowych, co stanowi ponad 55% zasobów Spółdzielni.

Zaletą Spółdzielni jest jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum miasta. Spółdzielnia posiada własne tereny uporządkowanej zieleni, plac zabaw. Wszystkie budynki mieszkalne otrzymały nową estetyczną elewację, co w znacznym stopniu podniosło komfort zamieszkiwania.