Informacja o dostępie do internetowego konta czynszowego PDF Drukuj


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum – Wola” informuje,  że jest możliwość sprawdzenia konta czynszowego przez Internet. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osobiście do siedziby Spółdzielni celem odbioru loginu i hasła do portalu lokatora w godzinach przyjęć interesantów:


W Dziale Rozliczeń i Windykacji opłat za lokale pokój nr 5

Poniedziałek i czwartek od 1400 do 1700

Wtorek i Piątek od 900 do 1200