TELEFONY ALARMOWE PDF Drukuj

TELEFONY ALARMOWE


1. POLICJA 997

2. STRAŻ MIEJSKA: 986

3. POGOTOWIE DŹWIGOWE „EL DŹWIG”: 501-588-684

4. AWARIE DOMOFONOWE „ABCUG”:  602-381-926

5. AWARIE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU:  692-197-223

6. POGOTOWIE HYDRAULICZNE I C.O.:  601-208-457

7. POGOTOWIE ENERGETYCZNE:  (22) 821 31 31

8. POGOTOWIE GAZOWE:  992

9. POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:  993
AWARIE TECHNICZNE - POZA GODZINAMI PRACY SPÓŁDZIELNI - MOŻNA ZGŁASZAĆ:


DZIAŁ TECHNICZNY: 734-466-628; 602-735-267


DZIAŁ ADMINISTRACYJNY:  728-956-029 lub 602-777-105