Ogłoszenie ws. korzystania z windy towarowej PDF Drukuj

Warszawa, 04.07.2022r.

S.M. „Centrum-Wola” w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 06.05.2022r. wywieszonego na drzwiach wejściowych informuje Państwa ponownie, że winda do przewozu gabarytów musi być zamknięta ze względu na maksymalny udźwig, który wynosi 500 kg lub 6 osób. Drzwi w kabinie windy mogą być otwierane tylko w przypadku przewozu dużych gabarytowo przedmiotów. Jeśli ktoś z mieszkańców chciałby otrzymać klucz od windy należy zgłosić się do biura Spółdzielni z dokumentem tożsamości w celu podpisania stosownego oświadczenia. Z treścią oświadczenia można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni http://www.smcentrumwola.pl/

Z poważaniem,

Zarząd SpółdzielniOŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORZYSTANIA Z WINDY DO PRZEWOZU GABARYTÓW

Ja……………………………….…….zamieszkała/y………………………………

imię i nazwisko

legitymująca/y się dowodem osobistym nr………………………otrzymałam/em klucz do windy w budynku przy ul. Wolskiej ……….  służącej do przewozu gabarytów. Zapoznałam/em się z informacją, że winda musi być zamknięta ze względu na maksymalny udźwig, który wynosi 500 kg lub 6 osób. Drzwi mogą być otwierane tylko w przypadku przewozu dużych gabarytowo przedmiotów. Zobowiązuję się do każdorazowego zamykania drzwi po skorzystaniu z windy.

Data i czytelny podpis…………………………………………………………..