Firma do utrzymania czystości Ludwiki 4, 3A, 5A PDF Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Centrum-Wola”
ogłasza konkurs
na wybór firmy do utrzymania czystości terenów zewnętrznych oraz w budynkach przy ul. Ludwiki 4, 3A, 5A w Warszawie.
Termin składania ofert: 02 czerwca 2023 r., do godziny 17:30 pod adresem
ul. Siedmiogrodzka 11.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum-Wola”,.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu
(22) 632-97-63 wew. 22.