Firma do utrzymania czystości Płocka Skierniewicka Kasprzaka PDF Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Centrum-Wola”
ogłasza konkurs
na wybór firmy do utrzymania czystości terenów zewnętrznych oraz w budynkach przy ul. Płockiej 14,12,10,8,4 Skierniewickiej 19, 17, 15, 13, 1/7 oraz Kasprzaka 24a w Warszawie.
Termin składania ofert: 02 czerwca

2023 r., do godziny 17:30 pod adresem
ul. Siedmiogrodzka 11.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej  „Centrum-Wola”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu
(22) 632-97-63 wew. 22