Konkurs na wybór członka Zarządu – Prezesa Zarządu PDF Drukuj

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na wybór członka Zarządu – Prezesa Zarządu

Oferty należy składać drogą elektroniczną lub w siedzibie biura Spółdzielni w dniach od 8.07.2024 do dnia 20.08.2024. Poniżej prezentowane są oczekiwania od potencjalnych kandydatów.

Rada dopuszcza ewentualne zmiany w zakresie kierunków wykształcenia i stażu pracy.

Wymagania dla kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu SM „Centrum-Wola”

☑ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum-Wola” poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.

☑ Ogłoszenie ważne od 8 lipca do 20 sierpnia 2024r.

 

Nasze wymagania

☑ Wykształcenie wyższe preferowane prawnicze, administracyjne lub techniczne kierunek budownictwo;

☑ Co najmniej 8 letni staż w pracy w Spółdzielni, w tym 3- letni staż na stanowisku kierowniczym;

☑ Rozpoczęcie pracy do dwóch tygodni od daty powołania;

☑ Znajomość przepisów prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i jej organów;

☑ Znajomość prawa budowlanego, aktów wykonawczych dotyczących utrzymania nieruchomości;

☑ Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy;

☑ Umiejętność tworzenia planów finansowo-gospodarczych rocznych oraz wieloletnich Spółdzielni;

☑ Umiejętność tworzenia i analizowania kosztorysów, znajomość programu NORMA PRO;

☑ Umiejętności analityczne i dobra znajomość obsługi komputera;

☑ Umiejętność formułowania pism, przygotowywania umów i kontrola ich realizacji;

☑ Umiejętność zarządzania ryzykiem;

☑ Kreatywność i samodzielność w pracy;

☑ Brak przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

☑ Pełna dyspozycyjność do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni;

☑ Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

☑ Zdolności interpersonalne, w szczególności umiejętność kontaktu z klientem, prowadzenia negocjacji i mediacji;

☑ Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo karno-skarbowe oraz za składanie fałszywych zeznań i zaświadczeń.